2019-жылдын 23-апрелиндеги Ө.Ч.Текебаевди жана башка саясий негизде камалган коомдук ишмерлерди колдоо минтигинин катышуучуларынын РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

Көз карандысыздыкка ээ болгон күндөн бери биздин өлкө саясий жана коомдук турмушта көптөгөн маанилүү окуяларды баштан кечирди. Кыргызстандын белгилүү-бир жетишкендиктерге эришкендигине карабастан, экономикалык жактан өнүккөн, мыйзамдын үстөмдүгү менен башкарылган заманбап демократиялык мамлекетке өтүү процесси айрым-бир көйгөйлөргө дуушар болду. Ал көйгөйлөрдүн бири – бул коррупциянын чегинен ашкандыгы, анын ичинде ушул күнгө чейин биз ооздуктай албай келе …

2019-жылдын 23-апрелиндеги Ө.Ч.Текебаевди жана башка саясий негизде камалган коомдук ишмерлерди колдоо минтигинин катышуучуларынын РЕЗОЛЮЦИЯСЫ Read More »