Көпчүлүк өлкөлөрдө демократиянын өсүп-өнүгүүсү үчүн саясий партиялар эбегейсиз мааниге ээ

Көпчүлүк өлкөлөрдө демократиянын өсүп-өнүгүүсү үчүн саясий партиялар эбегейсиз мааниге ээ. Ар кандай жана бир нече саясий партиялардын болуусу демократиянын өнүгүүсүнө зор салым кошоорун заманбап өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөтүүдө. Саясий партиялар мамлекет менен жарандык коомду бириктирип, жарандардын саясий чөйрөдө чечимдерди кабыл алып, өз эркин көргөзүүсүндө чоң роль ойнойт. Тилекке каршы Кыргызстандагы партиялар бийлик менен жарандык коомдун ортосунда …

Көпчүлүк өлкөлөрдө демократиянын өсүп-өнүгүүсү үчүн саясий партиялар эбегейсиз мааниге ээ Читать полностью »