Политическая партия "Ата Мекен"

ПАРТИЯНЫН УСТАВЫ

“Ата Мекен” саясий партиясынын уставы менен таанышыңыз

ПАРТИЯНЫН ПРОГРАММАСЫ

“Ата Мекен” социалисттик партиясынын программасынын негизги жоболору

ПАРТИЯГА МҮЧӨ БОЛУУ

“Ата Мекен” – саясий айдыңдагы эң алдыңкы партиялардын бири. Биздин команданын бир бөлүгү болуу үчүн партияга кошулуңуз.

ПАРТИЯНЫН МҮЧӨСҮ БОЛУңУЗ

“Ата Мекен” – саясий айдыңдагы эң алдыңкы партиялардын бири. Биздин команданын бир бөлүгү болуу үчүн партияга кошулуңуз.

ПАРТИЯНЫН ТАЛАПКЕРЛЕРИ