Политическая партия "Ата Мекен"

Көпчүлүк өлкөлөрдө демократиянын өсүп-өнүгүүсү үчүн саясий партиялар эбегейсиз мааниге ээ

Көпчүлүк өлкөлөрдө демократиянын өсүп-өнүгүүсү үчүн саясий партиялар эбегейсиз мааниге ээ. Ар кандай жана бир нече саясий партиялардын болуусу демократиянын өнүгүүсүнө зор салым кошоорун заманбап өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөтүүдө. Саясий партиялар мамлекет менен жарандык коомду бириктирип, жарандардын саясий чөйрөдө чечимдерди кабыл алып, өз эркин көргөзүүсүндө чоң роль ойнойт. Тилекке каршы Кыргызстандагы партиялар бийлик менен жарандык коомдун ортосунда ортомчулук кылууда эффективдүү эмес. Анын натыйжасында жарандык коомдун кызыкчылыктарын коргоо максатында «Ата Мекен» партиясы тарабынан 30 жыл аралыгындагы ишмердүүлүккө анализ жүргүзүлүп мындан ары өнүктүрүүнүн планын иштеп чыкты.
Президенттик башкаруу алдында партиялардын институт катары өнүгүүсү, жарандардын, топтордун, шаар жана аймактардын ар-кандай кызыкчылыктарын жана талаптарын коргоодо, шайлоочулар менен талапкерлердин ортосундагы байланышты бекемдөөдө эбегейсиз мааниге ээ болууда.
“Ата Мекен” партиясы Кыргызстанда эркиндиктин, жоопкерчиликтин жана жаратмандыктын баалуулуктарына негизделген гүлдөгөн мамлекетти жана эгемендүү элди курууга умтулуда. Бул максатка жетүү үчүн партия өзүнүн баалуулуктарын калк арасында жайылтып, өлкөдөгү саясий аң-сезимди жогорулатуу боюнча иштерди жүргүзүп, республикалык жана жергиликтүү деңгээлдеги негизги саясий органдарда партиянын максималдуу өкүлчүлүгүнө умтулат.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Последние новости